آلبوم من ◂ جلسه با مدیر شبکه 3 سیما
جلسه هم اندیشی مهندس ميرحسيني (آخرين نفر سمت راست) مدیر شبکه 3 با محققان پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بهمن93