آلبوم من ◂ نشست علمی «علل خروج امام حسین از مدینه»
نشست علمی «علل خروج امام حسین (ع) از مدینه» سالن همایش های بین المللی جامعه المصطفی العالمیه به همراه دکتر نعمت الله صفری فروشانی1392