حقوق اجتماعی در رساله حقوق امام سجاد(ع)
61 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام سجاد(ع)(تهران)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1394
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی