مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مهدی
نام خانوادگی:نورمحمدی
پست الکترونیک:mn13510301@gmail.com
نخصص ها:تاریخ و سیره

زندگی نامه

مهدی نورمحمدی متولد 1351 قم، در سال 1369 پس از اتمام دبیرستان وارد حوزه علمیه قم شد. وی پس از اتمام مقدمات، سطح و شرکت در درس خارج آیه الله مددی، به صورت تخصصی وارد حوزه مطالعات تاریخ تشیع شد. پس از اخذ کارشناسی ارشد در رشته مذکور، تحصیل در مقطع دکتری تاریخ تشیع اثناعشری را ادامه داد. ایشان در سال 1375 فعالیت های پژوهشی خویش را در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  در سمت کمک پژوهشگر آغاز کرد. کارشناس پژوهشی گروه تاریخ تشیع و کارشناس دفتر پژوهش سمت های بعدی بودند. وی هم اکنون پژوهشگر و مدیر دفتر پژوهش پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت (ع) و استاد برخی مراکز حوزوی و دانشگاهی است.