سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات قم 
مدیر دفتر پژوهش پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت (ع) 
 
ادامه دارد 
علمی - اجرایی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی- دفتر تبلیغات 
پژوهشگر 
 
ادامه دارد 
علمی 
همکاری 
جامعه المصطفی العالمیه 
استاد 
 
 
تدریس 
همکاری 
دانشگاه ادیان و مذاهب قم 
استاد 
 
 
تدریس 
همکاری 
حوزه علمیه خواهران 
استاد 
 
 
تدریس 
همکاری 
تاریخ پژوهان حوزه علمیّه (انجمن تخصصي) 
همکار علمی 
 
ادامه دارد 
عضویت 
همکاری 
معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 
مبلغ 
 
ادامه دارد 
تبلیغ 
همکاری 
سازمان حج و زيارت 
روحانی کاروان حج و عتبات 
 
ادامه دارد 
روحانی کاروان 
همکاری 
پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع) 
عضو شورای علمی گروه تاریخ تشیع 
 
ادامه دارد 
علمی 
همکاری 
پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع) 
دبیر شورای علمی پژوهشکده 
 
ادامه دارد 
علمی - اجرایی 
همکاری 
دانشنامه اهل بیت (ع) 
پژوهشگر  
 
ادامه دارد 
علمی - اجرایی 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
تاریخ تشیع 2 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
تاریخ فرهنگ و تمدن ایران 
تدریس 
حوزه علمیه خواهران (مجازی) 
مدرس 
 
 
تاریخ تشیع 
تدریس 
حوزه علمیه خواهران (مجازی) 
مدرس 
 
 
روش تحقیق در تاریخ 
تدریس 
دانشگاه ادیان و مذاهب 
مدرس 
 
 
پیدایش تشیع 
تدریس 
حوزه علمیه خواهران 
مدرس 
 
 
کارگاه روش تحقیق 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
تاریخ فرهنگ و تمدن ایران 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام 
تدریس 
دانشگاه ادیان و مذاهب 
مدرس 
 
 
تاریخ امامیه 
تدریس 
حوزه علمیه خواهران (مجازی) 
مدرس 
 
 
شناخت جهان اسلام 
تدریس 
حوزه علمیه خواهران (مجازی) 
مدرس 
 
 
روش تحقیق در تاریخ 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات 
اپراتور تحقیق 
 
 
کمک پژوهشگر  
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات قم 
کارشناس پژوهشی گروه تاریخ تشیع پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت 
 
 
علمی - اجرایی